Pók Attila, történész - Bűnbakkeresés tegnap és ma

2017. május 1.

A 19-2o. századi közép- és kelet-európai politikai gondolkodásban gyakori a bűnbakkeresés. Akár liberálisokról vagy konzervatívokról, szélsőjobbról vagy szélsőbalról, kormányzatról vagy ellenzékről is van szó, a mindenkori balsikerek, kudarcok értelmezésének, magyarázatának meghatározó eleme a bűnbakkeresés.

A bűnbak lehet egyén és csoport, politikai és /vagy társadalmi intézmény, eszme, gondolat vagy ideológia. Kijelölése lehet terjedelmes, tudományos analízis vagy odavetett, szándékosan ködös, csak néhány ecsetvonással felvázolt esszéstílusú érvelés. Társadalmi hatása független a kidolgozottság formájától és szintjétől és korántsem közép- és kelet-európai privilégium. Ha hipotézisként elfogadjuk a feltételezést, hogy a bűnbakkeresés elsősorban válsághelyzetek és kudarcok eredménye, nem alaptalan összefüggést keresni a tegnapi és mai megpróbáltatások, traumák és a politikai gondolkodás bűnbakkeresése között.